Anniversary Greene 8/6 Loran & Kathy Wiederin *winner*
Birthday Greene 8/6 Brenda Lee Batschelet
Anniversary Greene 8/6 Pat and Karen Murphy